Free songs
Home / Bydlení / Špatné zákony mají dopad i na vlastníky bytů
Špatné zákony mají dopad i na vlastníky bytů

Špatné zákony mají dopad i na vlastníky bytů

Bytová družstva (BD) a společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) byla ve svém fungování velice ovlivněna novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, které začaly platit před třemi lety. Vedle pozitivních změn však způsobila rekodifikace civilního práva velké problémy BD a SVJ, v jejichž bytech bydlí v ČR více než 3 miliony lidí.

Největší problémy

Největším problémem zůstává téměř nemožná vymahatelnost pohledávek vůči dlužníkům, kteří jsou členy BD nebo SVJ. Hlavní potíž spočívá v tom, že BD ani SVJ nemají přednostní právo při uspokojování pohledávek v exekučním ani insolvenčním řízení. Zejména když má dlužník více věřitelů, je pohledávka prakticky nedobytná. Před BD a SVJ mají naopak přednost jiní věřitelé, zejména banky. Hypoteční banky mohou do exekučního řízení přihlásit dokonce pohledávky nezažalované! Správce domu tak při vymáhání své pohledávky nedostane zpět ani náklady soudního, a dokonce ani exekučního řízení, zahájeného na jeho návrh, a do něhož se banka přihlásila. Finanční ztráty pak nesou ostatní členové BD a SVJ. Dodatečná platební povinnost může některé ukázněné členy přivézt do tíživé sociální situace, což může vést nakonec i k odpojení celého bytového domu od dodávek energie.

Stoprocentní souhlas pro změnu stanov

Tato podmínka je často nesplnitelná i u malých BD nebo SVJ s několika členy. Vždy se totiž najde alespoň jeden člen, který hlasuje bez vážných důvodů proti, nebo se hlasování vůbec nezúčastňuje. Proto nemohou téměř všechna BD měnist stanovy v nejdůležitějších pasážích, které se týkají pravidel pro užívání družstevních bytů.

Legislativní chaos

Problémy způsobuje nejasnost, zda musí být změny stanov SVJ schvalovány v přítomnosti notáře. Ještě nedávno docházelo k případům, kdy podání na rejstříkový soud týkající se dříve vzniklého SVJ a doložené stanovami, které formu notářského zápisu neměly, některé rejstříkové soudy akceptovaly a jiné naopak vyžadovaly notářský zápis, čímž rozhodnutí shromáždění vlastníků zpochybnily. Nadále trvá požadavek notářského zápisu u SVJ vzniklých po roce 2014, což zvyšuje jednak náklady společenství, a jednak jim komplikují situaci samotní notáři, kteří časově nestíhají uspokojit všechna SVJ.

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích tak přinesl změny, které zamotaly hlavy mnoha vlastníkům bytů, kteří netrpělivě čekají na novelizace těchto právních předpisů.

Nahoru