Free songs
Home / Investice / Investovat či neinvestovat?
Investovat či neinvestovat?

Investovat či neinvestovat?

Tuto otázku si kladou jak velcí investoři, tak i běžní občané, kteří při úvahách na investice pomýšlejí zpravidla na nemovitosti, bankovní vklady, akcie, dluhopisy nebo podílové fondy. Základní otázkou je zisk a možná rizika u jednotlivých investic. Každý uvažuje nad tím, nakolik bude konkrétní investování výhodné, zda se vložená investice zhodnotí a o kolik. Pokud jde o rizika, tak zřejmě neexistuje žádná ideální investice, tedy vysoký výnos a malé riziko. Proto je třeba brát v úvahu všechny faktory a riskovat v přiměřené míře.

U jednotlivých investic lze míru rizik a možností zhodnocení odhadnout:

Nemovitosti

Riziko je střední, vstupní náklady vysoké. Obecně jsou nemovitosti považovány za výhodnou a bezpečnou investici. Jejich ceny na trhu sice kolísají, ale v současné době zaznamenávají růst. Ten však nemusí být trvalý.

Pozitiva – pokud nemovitost pronajmete, můžete z pronájmu mít trvalý příjem. Pokud ceny nemovitostí dále porostou, může vydělat na jejím prodeji.

Negativa – investovat musíte ještě do údržby a provozu, jinak bude chátrat a ztrácet svou hodnotu.

Vklady v bance

Riziko i vstupní náklady jsou nízké. Je to nejběžnější investice v ČR, která je spíše krátkodobým až střednědobým uložením finančních prostředků.

Pozitiva – uložení peněz v bance je nejméně rizikové ze všech investic a navíc jsou pojištěny do výše 50 tisíc eur.

Negativa – nízké úroky nepokryjí často ani rostoucí inflaci a peníze tak ztrácejí svou hodnotu.

Akcie a dluhopisy

U akcií je riziko vysoké, vstupní náklady nízké. Dluhopisy představují střední riziko, ale vysoké náklady. Akcie je cenný papír, prokazující nárok majitele na určitou část majetku jisté společnosti. Výnosem (dividendou) je pak podíl na zisku, nebo změna ceny akcie na burze. Dluhopis je také cenný papír, kterým jeho majitel vlastní důkaz, že půjčil určité společnosti, městu nebo státu jistý obnos. Je na něm také uveden úrok, který je výnosem dluhopisu.

Pozitiva – u akcií lze očekávat vyšší výnosy než u dluhopisů, kdykoliv se můžete přesvědčit o jejich ceně a podívat se třeba pomocí internetu na jejich kurz na burze. Také můžete okamžitě nakupovat či prodávat.

Negativa – z dlouhodobého hlediska jsou akcie rizikovější než dluhopisy. K obchodování je třeba dobrá znalost finačních trhů.

Podílové fondy

Riziko je dané typem fondu, vstupní náklad jsou nízké. Tato investice je vhodná pro kártkodobé i dlouhodobé spoření. Pozitivem je, že můžete investovat už malé částky, každý den znáte přesnou hodnotu investice a v případě zpětného odkupu máte k penězům přístup na svém účtu. Negativní stránkou je, že nemáte záruku výnosu, který je závislý na finančních trzích, politické situaci atd. Je to velice kolísavá investice, ale záleží na typu fondu.

Nahoru