Free songs
Home / Finance / Vyplatí se darovat krev?
Vyplatí se darovat krev?

Vyplatí se darovat krev?

Předně je třeba zdůraznit, že prodávat krev je nelegální. Darováním krve člověk získá ovšem víc, než znamenají peníze. Ovšem kdo chce za svou krev dostat zaplaceno, může darovat u komerčních farmaceutických firem. Od těch dostanete tzv. náhradu výdajů spojených s odběrem, čímž se zákaz prodeje krve obchází. Soukromé společnosti takto vyplácejí až 900 Kč. Že vám nějaké náklady vznikly nemusíte nijak prokazovat, takže to pro někoho může znamenat příjemný přivýdělek.

Záleží na každém, kterou ze dvou variant odběru si vybere. V nemocnici je to bez finanční náhrady. Odměnou vám ovšem bude příjemný pocit, že jste udělali něco záslužného, neboť jedním odběrem můžete zachránit až 4 lidské životy. Společnost tuto humanitární činnost oceňuje prostřednictvím Červeného kříže udělováním plaket profesora Jánského.

Co je úhrada výdajů

Za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka a za její odběr, nevzniká dárci nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem. Dárce musí o tuto náhradu požádat, a to celkem do maximální výše 5% minimální mzdy.

Podmínky bezplatného dárcovství

Především se jedná o zdravotní stav dárce, prodělané nemoci a aktuálně či v minulosti užívané léky.

Pokud zdravotní prohlídkou projdete, můžete krev darovat, a ta je pak uskladněna pro případ potřeby. Nedostanete žádnou finanční odměnu, jedinými penězi bude vaše skutečná náhrada nákladů, která vám v souvislosti za tuto službu veřejnosti vznikla.

Úlevy na daních a v zaměstnání

Stát a zdravotní pojišťovny si ovšem bezplatných dárců cení a poskytuje jim řadu výhod. Za každý odběr si smíte odečíst 2 tisíce Kč ze základu daně. Celkově však výše tohoto odpočtu nesmí činit více než 15% ze základu daně. Při podávání daňového přiznání přiložíte buď potvrzení o odběru, nebo souhrnné potvrzení, které vám ke konci kalendářního roku vydá transfúzní stanice. Další odměnou je, že jako zaměstnanec máte také nárok na pracovní volno v den odběru, a to s plnou náhradou mzdy. Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve například vitamínové doplňky, kredity na různé zdravotní pomůcky, pohybové a rehabilitační aktivity, finanční příspěvky za více odběrů a řadu dalších výhod.

Nahoru