Free songs
Home / Finance / Zaměstnanci mohou mít pojištění odpovědnosti za škodu. Jak na to?
Zaměstnanci mohou mít pojištění odpovědnosti za škodu. Jak na to?

Zaměstnanci mohou mít pojištění odpovědnosti za škodu. Jak na to?

Ve výkonu svého povolání může zaměstnanec způsobit škodu svému zaměstnavateli. Právě z tohoto důvodu zde existuje odpovídající pojištění. Je to vlastně ochrana zaměstnance a zároveň také firemního majetku. Škoda, kterou může zaměstnanec způsobit ve své práci, může jít totiž do vysokých částek a takovou škodu pak samozřejmě není schopen jednotlivec zpravidla uhradit. Jak se tedy ideálně pojistit a jaké možnosti nám takové pojištění vlastně nabízí?

Varianty pojištění zaměstnance

Samotné pojištění si lze sjednat v různých variantách. Samozřejmě to vždy záleží na tom, u jaké pojišťovny máte v plánu pojistný produkt sjednat. Třeba ERGO pojišťovna nabízí tři varianty tohoto pojištění. Jednak je to varianta Standard, která nezkoumá druh pracovní činnosti, ale nevztahuje se na škodné události, které souvisí s řízením dopravního prostředku nebo obsluhou pracovního stroje.

V návaznosti na to ale existují varianty Řidič a také Řidič PLUS, která je její rozšířenou verzí pro zaměstnance s vozem pro osobní použití. Varianty pro řidiče pokrývají například škody na automobilu, které bylo svěřeno zaměstnanci k užívání, ale celou řadu dalších pojistných událostí.

Klíčové výhody pojištění zaměstnance

Obecně vzato se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli. Musí se to pochopitelně týkat pracovně právního vztahu a při plnění s tím souvisejících pracovních úkolů. U zmiňované ERGO pojišťovny má pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu celou řadu výhod.

Mezi nimi můžeme vyzdvihnout třeba:

  • Široký rozsah pojistné ochrany
  • Nízkou spoluúčast
  • Celosvětovou platnost

Jednotlivé varianty pojištění zaměstnance, o kterých jsme hovořili výše, jsou pojistné produkty postavené přesně na míru konkrétním situacím. Celkově dokáží pokrýt velké množství pojistných událostí. Pojištění lze sjednat buď individuálně, nebo jako hromadnou smlouvu a při sjednání dalších produktů lze získat i slevu.

Nahoru